De industriesector en met name de sector maakindustrie is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De sector is kapitaalintensief en exportgericht. Ondernemers binnen de (maak)industrie werken voortdurend aan innovatie, efficiency, automatisering en optimalisatie van operationele processen. Intern door de juiste investeringen, extern door middel van samenwerking, fusies of overnames. Welke route ook gekozen wordt, iedere ontwikkeling vraagt om een doordachte aanpak. Daar begint ons werk.

ONZE SECTORFOCUS

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie neem contact op met Jaap de Jong: