Als u een bedrijf wilt kopen, zal gedegen verificatieonderzoek (due diligence) u de nodige zekerheid bieden. Het due diligence-onderzoek heeft als doel de financiële, fiscale, commerciële, operationele en strategische informatie te analyseren en te controleren. Want u wilt er zeker van zijn dat het een betrouwbare transactie is, zonder dat er onverwachts lijken uit de kast komen.

Als verkopende partij kunt u ook een vendor due diligence laten uitvoeren, zodat u zeker weet dat uw administratie en informatiepakket voor de koper op orde zijn en het verkoopproces optimaal kan verlopen.

Ons Transaction Services team brengt de kansen, bedreigingen en value drivers in kaart om de (strategische) waarde van de acquisitie in een vroeg stadium te beoordelen. Ook het werkkapitaal, cashflowbeheer en key performance indicatoren worden beoordeeld en geanalyseerd. Ze bepalen de waarde van de over te nemen onderneming en helpen u tot een beter onderbouwde bieding te komen.

Juridische en fiscale zaken spelen bij het structureren van een transactie een belangrijke rol. Wat zijn de juridische consequenties van de diverse opties en wat zijn de effecten op de belastingdruk en de cashflows? Ook een aantal financiële aspecten spelen een belangrijke rol: hoe moeten de overname en de aankoopprijs in de jaarrekening worden verwerkt en welke impact heeft deze verwerking op de financiële ratio’s? Ons Transaction Services team helpt u bij het maken van de optimale keuze en de implementatie hiervan, vertaalt de impact van de transactie op uw business ende financiële verslaggeving.

We houden er een nuchtere onderzoeksaanpak op na, die stoelt op sectorkennis, grondige analyses, ervaring en expertise. Dit resulteert in heldere en concrete conclusies die praktisch bruikbaar zijn bij het opstellen van overnamecontracten.

Voor meer informatie neem contact op met Raoul Duysens via 06 55 36 47 99 en raoul.duysens@mbcf.nl

WAT WE NOG MEER DOEN

  • Fusie & Overname

    MBCF begeleidt aandeelhouders, managers en commissarissen gedurende elk stadium van een verkoop-, acquisitie- en fusieproces, vanaf de eerste kennismaking tot de definitieve overdracht.

  • Financiering

    Wij adviseren u bij het bepalen en realiseren van uw optimale financieringsstructuur van uw bedrijf tijdens iedere specifieke fase van haar levenscyclus.

  • Waardering

    Ons werkterrein omvat, onder andere: transactiewaarderingen, fairness opinions, audits, waarderingen van leningen, arbitrage & litigation (aandeelhouders disputen, uitkoop procedures).

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie, neem contact op met ons Raoul Duysens:

06 55 36 47 99

088 20 60 330

raoul.duysens@mbcf.nl